NYHENDE

TA185CD

TA185 Gudbrandsdalen

Slåttespel frå Fron og Gausdal

Denne CD-en inneheld opptak med spelmenn frå Frons bygdene og to
opptak med spelmannen Kolbjørn Kleva frå Gausdal. I arkiva er det mangel
på fleire innspelingar med soloutøvarar sør i Gudbrandsdalen.

Les meir
TA190CD

TA190 Ragnhild Furholt

Vårevinden

Eg er vaksen opp i Songdalen i Vest-Agder, men har nå vore busett lengst i Telemark, heilt sidan 1989. I dette fylket blomstrar folkesongen kan hende meir enn nokon annan stad i landet, og eg syng gjerne dei flotte visene her. Likevel kjenner eg meg meir heime i songmaterialet frå Agder, og det er mykje å gripe fatt i. Spesielt i Vest-Agder er det svært få som syng dei gamle visene og steva.

Les meir
TA183CD_frontcover_2400x2400

TA183 Tor Homleid

Drangedalsspel

I 2017 var det hundre år sidan spelemannen Tor Homleid vart fødd. I samband med dette syntest eg det var på plass med ei eller anna form for markering. Denne plata er resultatet. Det har vore eit mål å teikne eit breitt bilete av tor og spelet hans. Det har ikkje vore noko mål å plukke ut nokre få av dei beste kappleiksprestasjonane, men heller presentere han som ein tradisjonsberar med breitt og særmerkt repertoar frå Telemark generelt og Drangedal spesielt.

Les meir
TA87CD_frontcover_2400x2400

TA87 Knut Kjøk

fele

Knut Kjøk, 1948-2016, Lom i Gudbrandsdalen, var velkjend kappleikspelemann og som vinnar av Landskappleiken 5 gonger, Fel-Jakupprisen og NRK-prisen 1981 er han ein av dei fremste spelemennene på vanleg fele. Han var også dansespelemann, mykje brukt springleik- og hallingdansspelmann, og med gamaldansorkesteret Belg og streng var han i si tid med blant dei fremste tevlingane i Landsfestivalen for Gamaldans.

Les meir
TA184CD

TA184 Gro Kjelleberg Solli

Stien eg fann

«Sjå! Det huset har eg vore med og sett i stand!», får eg ofte høyre frå handverkarar. «Høyr! Desse tonane har eg vore med og forma», kan eg med denne plata seie som musikar.
 

Les meir
SINGELcover kvadratisk_RGB

TA181 Aslak Brimi kvartett

Vev

Nye feleslåttar kledd med barrysaks, bratsj og cittern! Tettvevd og intrikat. Dette er Aslak Brimi Kvartett. I front står felespelar Aslak Brimi frå Lom. Med seg har han fantastiske Bjørn Kåre Odde (bratsj/fele), Svein Tore Werstad (saksofon) og Espen Wensaas (citern/gitar).

Les meir
TA178CD

TA178 Sudan Dudan

Heimen der ute

Å vente på ny musikk frå denne duoen, er som å lengte heim. No kjem endeleg den fjerde plata og stiller lengten med ”Heimen der ute” .

 

Les meir
Julietnorth_Julietnorth_CD_forside

TA182 Julietnorth

Julietnorth

Det nordnorske stjerneskuddet Julie Alapnes har de siste årene reist rundt i verden med fela og utviklet en særegen tone og stil.

Les meir
TA179CD

TA179 Ingebjørg Lognvik Reinholdt

Songen om Guro

Songen om Guro er ei nyutgjeving av den spennande diktsyklusen til Jørund Telnes om Guro Heddelid, med kvedaren Ingebjørg Lognvik Reinholdt!

Les meir / read more
TA175CD

TA175 Ole Nilsen

Premiér

11. sep.

Mor, far og pols. Det var mine første ord. På to bein,
med støtte frå stuebordet og med lett og gyngande
svikt i knea, masa eg støtt om å få høyre Borghildpolsen
frå CD-spelaren.
 

Les meir