NRK-utgjeving

TA38CDfor nett 700160 pixel

TA38 Diverse artistar

Hallingtimen

ta:lik, NRK og Landskappleiken 2007 på Geilo har saman laga ein flott cd med folkemusikk frå Hallingdal. CD-en har fått namnet Hallingtimen og er spesiallaga for Landskappleiken 2007 på Geilo. På CD-en er eit variert utval med kveding, hardingfele, torader, trekkspel og langeleik med dei fremste utøvarane i dalen. Aldersspennet er også stort, frå 14 til 88 år.