Men dei står også fram med sterk eigenkarakter og originalitet. Ein cd med utvalde Sigmund-komposisjonar er ikkje utgitt før. Dette albumet er dokumentasjon av ein musikar og komponist som har sett djupe spor etter seg i norsk musikkliv. Fleire av slåttane er kjende og mykje brukte. Andre har aldri vore framført før dei no er med på denne utgjevinga. Solistane er utøvarar som Sigmund har vore læremeister og inspirator for. Dei er blant landets fremste folkemusikkutøvarar med plasseringar i toppen i eliteklassa (A-klassa) på Landskappleiken.
I tillegg medverkar Indre Sunnfjord spelemannslag som Sigmund har leia til mange kappleikssigrar, samt Gamlebanken spelemannslag der dei fleste medlemmene også har fått opplæring
av Sigmund.
av Hilde Bjørkum, direktør i Førdefestivalen
 

ISuSpelmlaget

Sigmund Eikås and his music

Sigmund Eikås has been an active tunesmith for a number of years and has over 30 compositions to his name. They range from springars and hallings to driving runddans tunes and
lydarslåttar (listening tunes). Sigmund’s compositions are characterised by the tradition from Western Norway. But they also stand out with their strong character and originality.
A CD of selected compositions by Sigmund has not been released before. This album documents a musician and composer who has left a deep mark on the Norwegian music
scene. Several of his tunes are well known and are played a lot. Others had never been performed until they were recorded for this album.
The soloists are performers who Sigmund both taught and inspired. They are amongst the country’s foremost folk musicians, with top rankings in the elite class (A-Class) at Landskappleiken. In addition, there are contributions from Indre Sunnfjord Spelemannslag, which Sigmund has led to many kappleik victories, as well as Gamlebanken
Spelemannslag, most of whose members were also taught by Sigmund.

/ by Hilde Bjørkum, Director of Førde Traditional and World Music Festival