Halvannen time med glade dansere og Sven Nyhus kvartett i storform. 30 slåtter er hentet fra 10 forskjellige fjernsynsprogram. Det eldste fra 1974, det nyeste fra en dansefest i Sollia i Østerdalen, St.Hans-aften i 2008. Som en ekstra bonus følger det med en CD-plate, tatt opp live i Sollia den samme midtsommerkvelden. En dokumentasjon på at Sven Nyhus kvartett fremdeles er spill levende, etter over 40 år med gammeldans. Midt i mangfoldet av internasjonale kulturimpulser, har Norge ennå en levende dansekultur. Vi tror at denne unike utgivelsen med Sven Nyhus kvartett blir en kilde både til inspirasjon og instruksjon, samtidig som den dokumenterer en epoke i norsk folkemusikk. Til glede for alle, enten de vil danse, bare se og lytte eller lære noe om å spille til dans. Professor i folkemusikk, kommandør av St. Olavs Orden og spellemann Sven Nyhus fra Glåmos er en av de ytterst få kunstnere som får oppleve å bli en legende i levende live.

Både som soloutøver, pedagog, folkemusikksamler og -gransker og ikke minst som leder for eget orkester har han en ubestridt status i det levende folkemusikkmiljøet og i norsk musikkliv i vid forstand.

Sven Nyhus kvartett er et av de mest toneangivende og sentrale orkestre innen sjangeren folkemusikk/gammeldans helt siden 1960-tallet. Gruppa er kjent fra et utall radio- og fjernsynsprogram og har spilt ved de fleste større festivaler og folkemusikkarrangementer både i inn- og utland. Og ikke minst har de spilt til dans rundt om på ungdoms- og samfunnshus over hele Norge gjennom 40 år. To spellemannpriser er det blitt, og flere nominasjoner. Sven Nyhus selv ble tildelt Hedersprisen under Spellemannprisen i 2000. Sven Nyhus og kvartetten hans har stått for både tradisjon og nyskaping. En rik familietradisjon fra Glåmos og et levende folkemusikkmiljø i og omkring Røros og grensetraktene mot Sverige har vært basis for den musikalske virksomheten. I tillegg har Sven Nyhus komponert omkring 100 nye danser i gammel stil som har vært med på å revitalisere og utvikle en folkelig musikksjanger fundert i nordmenns dansemusikk i mer enn 200 år. Mange av dem har gått inn i standardrepertoaret i norsk gammeldansmusikk.

Redaktør: Gunn Sølvi Gausemel, NRK.
Prosjektledere: Sven Nyhus og Arne Sigurd Haugen.
DVD-authoring: Ole Christian Vatland, NRK.
CD-produksjon: RainbowStudio AS
Grafisk design: Eva Karlson.
Foto omslag: Sverre Bergli, 1981.
Engelsk oversetting: Mary Barthelemy.
Opptak: NRK fjernsynsarkivet.
Opptak bonusspor: Specto Norway v/Geir Olav Slåen og Henrik Slåen.
Tilrettelegging ved Bjørn Brænd.
Redigering: Rudi El-Sayed Moustafa.
Lyd CD-produksjon og bonusspor:
Lydopptak: Syver M. Frøislie, RainbowStudio as.
Lydmiks: Jan Erik Kongshaug, RainbowStudio AS
Ansvarlig utgiver: ta:lik
Økonomisk støtte: Norsk kulturråd. Rådet for folkemusikk og folkedans. Rørosbanken. Bergstadens vel. Røros kommune.