Engerdølene Anders og Sigrid viderefører denne musikalske arven med stor respekt for tradisjonen. De presenterer engerdalsmusikken i samspillsform på en utilslørt måte, og
beviser at denne musikken er like aktuelt i dag som den noensinne har vært!

I Engerdal, og områdene som grenser til, har det gjennom tidene levd mange mennesker som på ulike vis har bidratt til å føre tradisjoner inn i framtida. Mennesker har spilt, danset, sunget og fortalt. Ulike personligheter har på sine måter farget den lokale musikken og skapt et mangfold av uttrykk. Allerede fra 1920-tallet, men særlig fra 1960-tallet, begynte innsamlere å fatte interesse for denne musikken. Det kan vi være glade for i dag. På denne plata presenterer de slåtter og personligheter i tradisjonen på vår måte. Vi håper du får glede av å bli bedre kjent med musikken og menneskene.