Hvordan låter det om man lager arrangementer for tre hardingfelespillere av slåtter
som aldri har vært ment for mer enn én hardingfelespiller? Kan arrangementer av
slike solostykker for et detaljrikt instrument som hardingfela gi noe ekstra til
musikken, eller blir det bare et overpynta kaos? Det lurte de på, de tre felespillerne
fra Sauland, Åmli og Oslo.

Hallinger og visetoner
Slik begynte arbeidet med å spille og arrangere gamle noteoppskrifter av
hardingfeleslåtter. Resultatet høres på denne nye innspillingen, der heftige hallinger,
poetiske visetoner, høytidsstemte bruremarsjer og særegne springarer rår grunnen.
Sammen har de funnet at tre hardingfeler sammen kan både låte åpent, vart og
overtonerikt, og som et flommende detaljrikt, stort orkester. På plata har de
gitt repertoaret en smak av begge deler.pressebilde.jpg

Ole O. Kolsrud
De gamle noteoppskriftene har de funnet i Hardingfeleverket, et sjubindsverk med
over 1000 oppskrifter på hardingfeleslåtter. Der valgte de ut slåtteoppskrifter fra
bygda Heddal – med god grunn! Telemarksbygda Heddal har hatt en rik
hardingfeletradisjon, men flere melodiske perler med røtter i denne bygda har
forstumma og blitt henvist til det gulnede, glemte notepapiret i hardingfeleverket.
Mange av disse perlene er i tradisjon etter skredderen, treskjæreren og
hardingfelespelemannen Ole O. Kolsrud (1821–1902), som ble født for 200 år siden
i år. Slik er denne utgivelsen en hyllest til Kolsrud, og til musikken han spilte og
forma så fint. Og den er også en hyllest til dem som lærte slåttene og tok vare på
dem, og til dem som skreiv dem ned på noter, slik at det var mulig å hente dem fram
igjen fra notepapiret og gi dem nytt liv igjen.

Gamle røtter
Om musikken på plata Hitterdal, tufta på gammelt tonestoff, er friske nye tolkninger
av tradisjonen, så har likefullt hardingfeletrioen som sjanger røtter ganske langt
tilbake. Allerede på 1930-tallet samla komponist og hardingfelespiller Eivind Groven
to gode kolleger, Alfred Maurstad (seinere Magne Manheim) og Sigbjørn Bernhoft
Osa, til den legendariske Hardingfeletrioen, som spilte Grovens arrangementer
på NRK, diverse konserter og ble møtte stor interesse. På 2000-tallet kom
trioen GamaltNymalt med Sigrid Moldestad, Håkon Høgemo og Einar Mjølsnes.
Hytta, Flottorp og Færden er foreløpig siste skudd på stammen av hardingfeletrioer.