Musikken er variert i Engerdalen, for slåttespellets del finner vi nok karakteristiske fellestrekk mellom grendene i Engerdal, men også en mangfoldighet som forteller at folket i denne store kommunen har hatt kontakt med forskjellig nabodistrikter, i sør Trysil, i vest Rendalen, i nord Brekken og Røros og i øst mot Sverige, spesielt i Idre-Särna-traktene. Vel bekomme!