Denne DVD-en markerer punktum for den omfattende nyutgivelsen av serien Norsk Folkemusikk, opprinnelig utgitt på vinyl mellom 1953 og 1974.