Pressebilde (Johannes Selvaag)
Foto: Johannes Selvaag

Det har aldri før vore gjeve ut plate med tradisjonelt langleikspel frå Gudbrandsdalen. Langleiken som vart brukt under innspelinga hadde ikkje sett dagsljos på over 130 år før Rasmus bles støv og spindelvev av klenodiet. Antakeleg bygt av ein lokal finsnikker på oppdrag frå ei på nabogarden der Rasmus voks opp. Skalaen på langleiken er langt unna dagens standard og ein kan lure på kva som har skjedd på alle dei åra.

Jarnfrid Kjøk har skrive ei innleiing til plata i tekstheftet, og der skriv ho mellom anna: „På plata tolkar Rasmus Kjorstad godleikane sine og viser kva spel- og tonalitetsideal han står for. I tillegg til skildringa av samarbeidet med Erik Bjørke inneheld heftet forteljingar om Storodden og andre spelmenn, også slåttenamn og -risper. Saman utgjer plata og tekstheftet alle elementa i det som var og er ei tradisjonell spelstund.”

Plateselskapet seier: “Allereie på den fyrste demoen som vi fekk for fleire år sidan, merka vi oss ein usedvanleg musikalitet i Rasmus. Ta:lik er svært fornøgd med å kunne stå bak denne utgjevinga.”

Musikken på denne plata er spelt inn i stugun i våningshuset, „Nordstugu”, på Budsjord på Dovre. Innspelinga vart av Anders Sundsteigen Hana, som saman med Kjorstad har produsert utgjevinga. Innspelt og miksa av Anders S. Hana, mastering av Mike Grinser i Manmade Mastering i Berlin, produsert av Anders S. Hana og Rasmus Kjorstad, grafisk utforming av Egil Kalman, tresnittet på framsida er laga av Hans P. Kjorstad. Plata har fått økonomisk stønad av Norsk kulturråd, Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Gudbrandsdal
Energi.

 

Kjorstad og Hana på Budsjord

Rasmus Kjorstad releases his debut solo album!

After his contribution to bands such as Kjorstad brothers, Morgonrode, Reolô and Vassvik, Rasmus Kjorstad finally releases his first solo album. On this record, Rasmus plays violin, octave violin and the traditional Norwegian instrument langleik. Rasmus’ langleik is an old instrument from Sør-Fron in Gudbrandsdalen.
This record consists of traditional tunes taught by Erik Bjørke, who has, over the course of several decades, worked tirelessly for the benefit of the music of Gudbrandsdalen. Today he is one of the most well-versed and knowledgeable fiddlers, with one of the greatest repertoires of traditional melodies, in all of the valley.

Rasmus Kjorstad presents a selection of traditional tunes, mainly fiddle tunes from Fron. The source ofalmost all of the tunes on this album is ‘Iver spelmann’, Iver Engjom Storodden (1842-1924), who played fiddle, clarinet and flute. Iver’s playing was documented in 1896 when the Swedish song collector Einar Övergaard notated 21 springleikar (a traditional dance form) one evening in Byre, which today is right in the centre of Vinstra. Later, a local collector, Pål Kluften, also notated several melodies by Iver.

Spelstund is recorded at the old and conserved farm Budsjord further north in Gudbrandsdalen by Anders S. Hana. Hana and Kjorstad has also produced the record. Recording and mixing by Anders S. Hana, mastering by Mike Grinser in Manmade Mastering, produced by Anders S. Hana and Rasmus Kjorstad, cover by Egil Kalman, the woodcut at the front of the record is by Hans P. Kjorstad.