Medmusikarar til Anders Røine er Marit Karlberg, Sondre Meisfjord og Hans Hulbækmo.

I rollene ser vi mange av dåtidas fremste skodespelarar m.a. Aase Bye (Kristine), Rasmus Rasmussen (lensmannen), Tore Foss (Harald Bergli), Sigurd Eldegard (Peder Bergli), Hjalmar Fries (lord Wakefield), Signe Johansen (Kristine som barn), Per Haldor (Harald som barn), Emma Juel (kona til lensmannen),  Peter Leirah  (presten), Tora Leirah (prestekona), Ole Leikvang (Skolemesteren), Carl Hagerup Aspevold (Ola Vik kjentmann), Signe Ramberg (Kari Fjelstugu), Helga Balle Lund (Anne budeie), Kristian Aamodt (Anton Møller, lensmann) Ørnulf Øiseth (Tolleif, en bondegutt) Mildred Mehle (en bondejente) samt mange statister fra Valdres.