Ole Eltvik

Slik sett er Maar tidstypisk: Britt Pernille er først og fremst folkemusiker; Irene er utdannet klassisk akkordionist, mens Ellen er jazzbassist. Men ikke bare: Britt Pernille dukker også opp i samtidmusikksammenheng og jazzband; Irene spiller gjerne slåtter på trekkspillet, og Ellen trår sannelig til med en solo springleik på bass også.

Så hva slags musikk blir det når disse tre møtes? Folkemusikk? Jazz? Klassisk? Eller kanskje rett og slett samtidsmusikk i ordets egentlige forstand: musikk laget av musikere som lever og virker nå - i sin egen musikalske samtid.

God lytting!

/ Tellef Kvifte, produsent

Ole Eltvik

Genre is no longer as simple

Genre is no longer as simple as it used to be. Gone are the days when you could be confident that musicians in the same band belonged to the same genre, and that a musician mostly stayed within a fairly well-defined style. In this respect, Maar is typical of its time: Britt Pernille is first and foremost a folk musician; Irene is a classically trained accordionist, while Ellen is a jazz bassist. But that’s not all they are: Britt Pernille appears in connection with contemporary music and a jazz band; Irene is happy to play folk music on her accordion, and Ellen will even strike up a solo springleik on her bass.

So what kind of music is made when these three meet up? Folk music? Jazz? Classical? Or maybe simply contemporary music in its true sense: music made by musicians living and working now – in their own musical lifetime.

Happy listening!

/ Tellef Kvifte, producer