Slåttetradisjonane i Lom og Oppdal

Etter å ha reist mykje rundt og spelt ilag dei to siste åra, har eit nytt repertoar teke form. Dette er grunnlaget til den produksjonen du nå held i handa. Utgangspunktet er som på førre plate, «Duo», slåttar frå heimplassane våre. Vi har stor glede av musikken, vi liker å utfordre slåttane og forme dei på vårt eige vis.

Vi ynskte å gjere noko spennande i coveret, slik at du som lyttar kan få noko ekstra i tillegg til musikken vår. Tilfeldigvis kom vi over boka «Dei likar ikkje grovisar i Rotary» av Sigmund Falch. Vi tykte dette var særs morosamt, og kom på ideen om å gjere noko av det same som han gjer i bøkene sine: Bruke gamle, flotte bilete, og sette til treffande tekstar. Vi har vore så heldige å få med oss Falch til å skive tekstane i heftet vårt.

Vi har teke fram gamle bilete av ulike slag frå Ottadalen og Oppdal, av ulike menneske, stort sett frå spelemanns- og folkemusikkmiljøet. Vi håper det vil gje ein fin oppleving å bla litt i heftet mens du høyrer på musikken.

/ Aslak & Erlend

the tune traditions from Lom and Oppdal are inexhaustible sources of exciting music

For us, the tune traditions from Lom and Oppdal are inexhaustible sources of exciting music, and we continually find new tidbits we want others to be able to enjoy. After travelling and playing a great deal together during the past two years, a new repertoire has taken shape.

This forms the basis for the production you now hold in your hands. Much like our last album, Duo, this album has its foundation in tunes from our home districts. We take great pleasure in the music, and we like to challenge the tunes and form them in our own way.
/ Aslak & Erlend


The tunes

Asbjørg-Kari [GDAE] Springleik from Skjåk learned from Aslak’s father, Rolv Brimi.

Kleppdalsvegen [GDAE] This is a tricky little skotsk in tradition after a two-row button accordion player from Garmo by the name of Sigurd Biløygard.

Netosætervalsen [ADAE] Yet another superb tune from Skjåk. This is one of the waltzes that the great fiddler Rikkar Skjelkvåle (1890–1976) from Skjåk played.
-Steinomen [DDAD] This is one of many tunes Aslak plays in tradition after his grandfather, Hans W. Brimi (1917–1998).

Vårhalling [ADAE] This is one of the first halling tunes Erlend learned from his father, Erik Sverre Viken.

Honddengja [ADAE] Few tunes have been more frequently played in Oppdal than this sprenglek. This is one of the first tunes Aslak and Erlend played together.

Blikkenschlager [GDAE] This tune is named after the great fiddler Asbjørn Blikken (1928–1987). He was originally from Skjåk but moved to Oppdal and joined Oppdal spellmannslag (Oppdal Fiddlers’ Association).

Skål! [ADAE] We learned these skålhalling tunes from Rolv Brimi and from recordings of Hans W. Brimi. He learned the tunes from Ola Moløkken (1871– 1957), one of the most important sources of traditional fiddle music from Lom.

Dans på trå’n [DDAD] This lively, lyrical springleik was made by Hans W. Brimi. A trå is the fencing around the cow barn at the mountain summer dairy farm. The dairy maids could gather the cattle here before and after milking, and once in a while the mountain farm folk could have a dance.

Reinlender [GDAE] There is something rugged and mystical about this reinlender. We found the tune in Slåttespel i Oppdalsbygda, a collection of transcriptions by Olav Ivar Rise (1912–2002).

Vengavollhølen [GDAE] A sprenglek made by Erlend. This sprenglek takes its name from an exceptionally good fishing hole in the Driva river, a river which runs through Oppdal.

Rønnaug Huse [AEAE] Rønnaug was the wife of Rolv Gaupar (1823–?), a fiddler from Bøverdalen who emigrated to America in 1861. Producer and fiddling friend Gjermund Larsen joins us in his cunning and playful way on this lively A major waltz.

Storhallingen [ADAE] This tune is one of our big hits. We have heard and played it so many times that it is difficult to say where we learned it. We have made our own version.

Fel-Jakup [ADAE] Few fiddlers are as legendary as Fel-Jakup (1821–1876). This springleik is one of many which are referred to as Fel-Jakup tunes.